Concursuri

ANUNŢ STABILIRE DATA PT CONCURSUL MEDIC ȘEF DE SECȚIE

ERATĂ LA ANUNȚUL NR. 2911/14.05.2021 AFIȘAT ÎN DATA DE 14.05.2021 LA SEDIUL ȘI PE SITE-UL SPITALULUI DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI, JUD. OLT 

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICĂ - ANUNT CONCURS MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATEA EPIDEMIOLOGIE

ANUNT CONCURS MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATEA EPIDEMIOLOGIE

REZULTAT FINAL CU PUNCTAJELE OBȚINUTE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC ÎN CADRUL BMCSS

ANUNŢ STABILIRE DATA PT CONCURSUL MEDIC BMC

REZULTAT FINAL SEF BIROU BMCSS

REZULTAT INTERVIU SEF BIROU

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS SEF BIROU

REZULTAT SELECTIE DOSARE SEF BIROU - BMCSS

REZULTATUL VERIFICĂRII DOSARELOR ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE MEDIC ȘEF DE SECȚIE PSIHIATRIE I , SPECIALITATEA PSIHIATRIE, NIVEL STUDII S,

ANUNT  RECRUTARE SEF BIROU

ANUNT CONCURS SEF SECȚIE PSIHIATRIE I SI II

REZULTAT VERIFICARE DOSARE CONCURS MEDIC SPECIALIST

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC DIN CADRUL BIROULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MEDIC DIN CADRUL BIROULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE PROMOVARE PENTRU ECONOMIST I ȘI INSPECTOR DE SPECIALITATE II

ANUNT PROMOVARE ECONOMIST I, INSPECTOR DE SPECIALITATE II ȘI ANALIST (PROGRAMATOR) AJUTOR I

REZULTAT FINAL CONCURS MANAGER

REZULTATUL LA PROBA DE SUSTINERE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER, PERSOANĂ FIZICĂ, LA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI

REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MANAGER

REZULTAT SELECȚIE DOSARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER

TEME CADRU PROPUSE PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT

ANUNT OCUPARE FUNCTIE MANAGER PERSOANA FIZICA LA SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SCHITU GRECI

REZULTA SELECTIE DOSARE

ANUNT PROMOVARE REFERENT DE SOECIALITATE SI MUNCITOR CALIFICAT

EXAMEN PROMOVARE ECONOMIST SPECIALIST IA

ANUNT INCADRARE FARA CONCURS MEDIC EPIDEMIOLOG, PERIOADA DETERMINATĂ

ANUNT SUSPENDARE CONCURS MEDIC EPIDEMIOLOG​

ANUNT CONCURS MEDIC EPIDEMIOLOG​

EXAMEN DE PROMOVARE REFERENT DE SPECIALITATE SI REGISTRATOR MEDICALe

REZULTAT VERICARE DOSARE MEDIC EPIDEMIOLOG

ANUNT DATA CONCURS FARMACIST ȘEF

REZULTAT VERIFICARE DOSARE CONCURS MEDIC EPIDEMIOLOG

REZULTAT VERIFICARE DOSARE CONCURS FARMACIST ȘEF

ANUNT CONCURS : FARMACIST ȘEF, MEDIC ȘEF DE SECȚIE ȘI MEDIC EPIDEMIOLOG

Anunt promovare asistent medical + infirimer

Rezultat proba scrisa medic

Rezultat proba practica

Anunt concurs medic

Anunt promovare

Anunt concurs Farmacist

Rezultat interviu asistent debutant studii S

Rezultat proba scrisa asistent debutant studii S

Rezultat final asistent debutant

Rezultat interviu asistent medical, medicină generală

Anunț concurs farmacist. Tematică și bilbiografie farmacist

Anunt concurs asistent medical debutant 

Anunt post farmacist

Rezultat final Sef birou

Rezultat final Infirmier, sectia II

Rezultat proba scrisa asistent debutant 12.11.2018

Rezultat interviu infirmier 12.11.2018

Rezultat interviu Sef birou Administrativ

Rezultat proba scrisa Sef birou Administrativ

Rezultat proba scrisa infirmier 12.11.2018

Anunt promovare asistent medical debutant dietetica la asistent medical dietetica

Rezultat verificare dosare farmacist

Rezultat selectie dosare sef birou

Rezultat selecție dosare infirmier debutant

Rezultat selecție dosare asistent medical debutant

Anunt post vacant farmacist

Anunt post vacant asistent medical, infirmier și sef birou

Rezultat final asistent debutant

Rezultat final infirmier și infirmier debutant

Rezultat interviu infirmier și infirmier debutant

Rezultat interviu asistent debutant

Rezultat proba scrisa asistent debutant

Rezultat proba scrisa infirmier si infirmier debutant

Erata la bibliografia concurs infirmier, infirmier debutant

Erata la tematica concurs asistent medical debutant

Rezultat selectie dosare asistent medical debutant

Rezultat selectie dosare infirmier, infirmier debutant

Rezultat final concurs Director Financiar-Contabil

Anunt posturi vacante asistent si infirmier

Rezultat final asistent sef

Rezultat selectie dosare Director financiar contabil

Rezultat interviu asistent sef

Rezultat proba scrisa asistent sef sectia I

Rezultat selectie dosare asistent sef

Anunt amanare concurs asistent sef

Anunt post vacant Director Financiar-contabil

Anunt concurs asistent sef

Anunt promovare asistent medical

Catalog punctaje finale medic specialist, specialitatea epidemiologie

Rezultat proba practica medic specialist, specialitatea EPIDEMIOLOGIE

Rezultat proba scrisa medic specialist, specialitatea epidemiologie

Anunt data concurs medic specialist – specialitatea epidemiologie

Rezultat final concurs Director medical

Rezultat interviu concurs Director medical

Rezultat proba scrisa concurs Director medical

Rezultat selecție dosare Director Medical

Anunt Post Director Medical

Rezultat verificare dosar medic specialist – specialitatea epidemiologie

Rezultat final concurs inginer

Rezultat interviu inginer

Anunt concurs medic specialist, specialitate epidemiologie

Rezultat final asistent medical nutriție si dietetică

Anunt proba interviu pentru ocuparea postului vacant de inginer, grad profesional II

Rezultat proba scrisă inginer grad profesional II

Rezultat interviu asistent medical nutriție și dietetică

Rezultat proba scrisa asistent medical nutriție și dietetică

Rezultat promovare inspector de specialitate

Rezultat selectie dosare asistent medical debutant nutritie si dietetica

Rezultat selectie dosare inginer, grad profesional II

Anunt Promovare Inspector de Specialitate Gradatia III

Anunt, tematica si bibliografie pentru ocuparea posturilor vacante de inginer si asistent medical, specialitatea dietetica

Rezultat final analist (programator) ajutor

Rezultat final infirmier

Rezultat interviu infirmier

Rezultat interviu Analist (programator) ajutor

Rezultat proba scrisa infirmier

Rezultat proba scrisa analist (programator) ajutor

Erata tematica si bibliografie analist (programator) ajutor

Erata bibliografie concurs infirmier

Rezultat selectie dosare analist (programator)

Rezultat selectie dosare infirmier

Rezultat final concurs asistent medical

Rezultat interviu asistent medical

Rezultat final muncitor calificat – instalator

Rezultat interviu muncitor calificat

Rezultat contestatii asistent medical si asistent medical debutant medicină generală

Rezultat proba scrisa asistent medical medicina generală, asistent medical medicina generală debutant

Rezultat proba practica muncitor calificat – instalator

Tematica si Bibliografie Analist (ajutor) Programator

Tematica si Bibliografie Infirmier

Anunt post vacant Analist Programator si Infirmier