Ghid privind incompatibilitatile
si conflictele de interese

Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcției publice pe care o ocupă ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are și un interes personal.

Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei include o definiție a conflictului de interese pentru funcționarii publici în articolul 13:

Conflictul de interese apare atunci când funcționarul public are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care funcționarul public a avut relații politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus.

Conform OECD, conflictul de interese implică un conflict între datoria faţă de public şi interesele personale ale unui oficial public. Conflictul de interese apare atunci când interesele oficialului public ca persoană privată influențează sau ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor oficiale.

Comitet Director 2021

Comitet Director 2020 la plecarea Dir. Fin.-Contabil

Comitet Director 2020

Sefi birouri- asistenți șefi 2020

Consiliul de Administrație 2020

Comitet Director 2019

Asistenți Șefi/ Șef birou Financiar-Contabil 2019

Consiliul de Administrație - 2019

Comitet Director 2018

 Consiliul de Administrație 2018

Sefi birouri- asistenți șefi 2018

Comitet Director 2017

Asistenți Șefi și Șef Birou Financiar-Contabil 2017

Consiliul de Administrație 2017

Comitet Director 2016

Comitet Director 2016 ( La plecarea managerului )

Consiliul de Administrație 2016

Sefi birouri- asistenți șefi 2016

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

Satul Nou, nr. 2

Com. Schitu, sat Greci 

237402

Olt, România

e-mail:   spitalulschitu@gmail.com

  • Google+ Social Icon
 
Număr de urgență:  112