Ghid privind incompatibilitatile
si conflictele de interese

Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcției publice pe care o ocupă ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are și un interes personal.

Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei include o definiție a conflictului de interese pentru funcționarii publici în articolul 13:

Conflictul de interese apare atunci când funcționarul public are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu imparțialitate și obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru prieteni, pentru persoane sau organizații cu care funcționarul public a avut relații politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi și la orice datorii pe care funcționarul public le are față de persoanele enumerate mai sus.

Conform OECD, conflictul de interese implică un conflict între datoria faţă de public şi interesele personale ale unui oficial public. Conflictul de interese apare atunci când interesele oficialului public ca persoană privată influențează sau ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor oficiale.

Comitet Director 2021

board.png

Consiliul de Administrație 2021

declll.png

Sefi birouri- asistenți șefi 2021

declll.png

Comitet Director 2020 la plecarea Dir. Fin.-Contabil

john.png

Comitet Director 2020

comi.png

Sefi birouri- asistenți șefi 2020

decll.png

Consiliul de Administrație 2020

consiliu.png

Comitet Director 2019

33.png

Asistenți Șefi/ Șef birou Financiar-Contabil 2019

33.png

Consiliul de Administrație - 2019

33.png

Comitet Director 2018

veve.png

 Consiliul de Administrație 2018

veve.png

Sefi birouri- asistenți șefi 2018

veve.png

Comitet Director 2017

dda.jpg

Asistenți Șefi și Șef Birou Financiar-Contabil 2017

dda.jpg

Consiliul de Administrație 2017

dda.jpg

Comitet Director 2016

dda.jpg

Comitet Director 2016 ( La plecarea managerului )

dda.jpg

Consiliul de Administrație 2016

dda.jpg

Sefi birouri- asistenți șefi 2016

tabel.jpg