top of page

Lista cuprizand informatiile de interes public:
 

  1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci;

       - TITLUL VII din LEGEA NR.95

       - LEGEA NR.487

       - OMS NR.488

       - LEGEA NR.500

       - OMS NR.1628

       - OMS NR.1384

       - OMS NR.921

       - OMS NR.1374

       - LEGEA NR.266

       - OMS NR.870

       - OMS NR.1502

   2. Structura organizatorica,
Atributiile departamentelor,
Programul de functionare;

    3. Programul de audiente:
Manager;
Director financiar-contabil;
Director medical.

    4. Numele si prenumele persoanelor din conducerea Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, precum si ale persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public si purtatorului de cuvant; 

    5. Coordonatele de contact ale spitalului - denumire, sediu, nr. de telefon, fax, adresa de e-mail. adresa paginii de internet;

    6. Model de cerere informatii de interes public;

    7.Model de reclamatie administrativa;

      - Model - Reclamaţie administrativă (1)

      - Model - Reclamaţie administrativă (2)
  8. Buletin informativ (anual) cu privire la informatiile prevazute art. (5), alin. (1) din Legea 544/2001;

    9. Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2022

         Raport de evaluare a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2023;

    10. ROF;

    11. CCM;

    12. ROI;

    13. Strategia spitalului;

    14. Organigrama;

    15. Stat de functii;

    16. Transparenta veniturilor salariale;

    17. Declaratii de avere si interes;

    18. BVC, executie bugetara, bilant contabil;

    19. Plan anual achizitii publice;

    20. Centralizator achizitii publice;

    21. Anunturi concurs posturi si rezultate.

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:

  1. Comunicate de presa;

  2. Contracte de management si acte aditionale;

  3. Decizii;

  4. Acte medicale ale pacientilor;

  5. Acte financiar-contabile;

- bilant (incheiat la data de 30.09.2022

- bilant (incheiat la data de 31.12.2023

- bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2022 

- bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2023 

- contul de executie al institutiilor publice - cheltuieli la data de 31.12.2023 

   6.Acte specifice activitatii de resurse umane;

   7. Dispozitii privind constituirea diverselor comisii;

   8. Contracte de achizitii publice.

bottom of page