top of page

PACIENTI

I. CONDIȚII DE INTERNARE PENTRU INTERNAREA CONTINUĂ

Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:

 • spitalizare continuă; Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii: tratament pentru afecțiuni cronice, diagnosticate Monitorizare și evaluare pacienți

SITE-URI UTILE
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate

www.cnas.ro

 • Ministerul Sănătății

www.ms.ro

 • Organizația Mondială a Sănătătii 

www.who.int

 • Colegiul Medicilor din Romania 

www.cmr.ro

 • Ministerul Finantelor  

www.mfinante.ro

 • Casa Natională de Pensii

www.cnpas.org

 • Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar

www.snspms.ro

 • Societatea Romană de informatică medicală

www.medinfo.umft.ro

 • Ghid Medical

www.romedic.ro

ACTE NECESARE LA INTERNAREA CONTINUĂ

1. Bilet de trimitere

 • de la medicul specialist

 • de la medicul de familie

2. B.I. sau C.I. ;

3. Dovada calității de asigurat.·

Angajati:

 • Adeverință de la locul de muncă din care sa reiasă ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate. ·

Pensionari:

 • Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie) ·

Șomeri:

 • Adeverință de șomaj sau xerocopie după carnetul de șomaj. ·

Persoane fără venit:

 • Chitanță de la Casa de Asigurări de Sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat.

 

4. Investigații de laborator recente

5. Medicația personală pentru orice afecțiune cronică (diabet, hepatită cronică etc.), in afara celei pentru care se solicită internarea.

Thanks! Message sent.

dadada.jpg

PACIENȚII SUNT RUGAȚI SĂ:

 • să exploateze corect aparatele și utilitațile din cameră,

 • să păstreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei și mobilierului din dotare;

 • să mențină ușa salonului inchisă;

 • aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi;

 • sa permită infirmierei să facă curățenia zilnică și să aerisească rezerva, de cate ori este nevoie;

 • să efectueze zilnic igiena generală și să facă duș in dimineața zilei operației;

 • să folosească pentru igienă, obiectele personale (pieptene, periuță și pastă de dinți, produse cosmetice personale);

 • să folosească pentru igiena personală prosoapele și săpunul existente in grupul sanitar;

 • să respecte programul clinicii privitor la orele de masă, de tratament, de odihnă și primire a vizitatorilor;

 • este rugat să limiteze pe cât posibil numărul vizitatorilor și timpul de ședere al acestora in salon;

 • să nu permită vizitatorilor sa se așeze pe paturi;

 • să nu primească vizitatori cu stări virotice sau tușitori cronici;

 • să respecte instrucțiunile indicate de personalul medical in legătura cu ora si modul de administrare a tratamentului;

 • să completeze chestionarul de satisfacție și să-l predea la externare;

 • servește masa la pat, pe mese special destinate acestui scop;

 • nu păstrează in noptieră alimente peste noapte;

 • sunt interzise alimentele aduse din afara clinicii;

 • ieșirea sau plecarea din spital se face numai cu permisiunea medicilor;

 • in timpul deplasărilor la consultațiile interclinice, pacienții vor folosi, peste pijama, halate de protecție;

 • vizitatorii trebuie să respecte orarul de vizite afișat și sa fie echipați cu halate si papuci de protecție;

 • este interzis fumatul în clinică. Pacienții care nu pot renunța la fumat vor face acest lucru în locul special amenajat indicat de asistenta de serviciu;

bottom of page