top of page

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:
⦁    Sursele financiare sunt prevăzute de art. 188-197 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
⦁    Bugetul și execuția bugetară pe ultimul an fiscal sunt prezentate pe pagina oficială de Internet a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, la adresa ⦁    www.spitalul-schitu.ro

 

bottom of page